FSC® – Forest Stewardship Council®




FSC

Hållbarhet med kvalitetsstämpel


Vi är FSC®-certifierade. Klimat- och miljöskydd är vårt fokus.


Detta certifikat dokumenterar att vår produktkedja följer de höga FSC®-standarderna - från produktion till förarbete, service och logistik.


Vi stödjer aktivt det världsomfattande arbetet för att främja ett hållbart skogsbruk, och vi använder FSC®-certifierade material till produktionen av våra produkter.


Produktionen av FSC®-certifierade material har strikta riktningslinjer för hållbart skogsbruk. Dessa innehåller bl.a. överensstämmelse med nationell lagstiftning, ursprungsbefolkningars rättigheter såväl som stränga krav till miljöskydd.


Forest Stewardship Council A.C. ® (FSC®) definierar och implementerar sedan 1996 världsomfattande standarder för hållbart skogsbruk. Företag som har mottagit FSC®-certifikatet följer de krav som FSC® har skapat. Företagen blir kontrollerade regelbundet.